top

西马 刘文义 胜 德国 周.特森(2005年第09届世界象棋锦标赛)

赛事:2005年第09届世界象棋锦标赛红方:刘文义(西马)黑方:周.特森(德国)组别:男子组轮次:第09轮开局:A40 起马局结果:红胜

1. 马八进七 马8进7 2. 车九进一 马2进3 3. 车九平六 车1进1 4. 炮二平五 车9平8 5. 兵五进一 炮8进5 6. 马二进三 炮8平5 7. 炮八平五 士4进5 8. 兵五进一 马3退4 9. 兵五进一 马7进5 10. 仕四进五 马4进3 11. 车六平七 象3进5 12. 马三进五

top