top

K.消防队长-难度中:第098局(象棋路边摊)

赛事:象棋路边摊轮次:◇K.消防队长-难度中结果:红胜

1. 车五平六 车4退4 2. 车七进九 将4进1 3. 马四退五 炮5进1 4. 车七退一 将4退1 5. 炮四退一 象7进9 6. 车七进一 将4进1 7. 炮二退一