top

K.消防队长-难度中:第060局(象棋路边摊)

赛事:象棋路边摊轮次:◇K.消防队长-难度中结果:红胜

1. 车七进一 将4进1 2. 炮一进五 车8退6 3. 车七退一 将4退1 4. 马三退五 将4平5 5. 车七进一

top