top

I.漫画店长-难度中:第032局(象棋路边摊)

赛事:象棋路边摊轮次:◇I.漫画店长-难度中结果:红胜

1. 车八进二 士5退4 2. 兵四平五 士6进5 3. 车八退九 马1退2 4. 炮七进七 车3退9 5. 炮九平七